Orientační cenové relace

Cena se stanovuje podle počtu měrných jednotek (MJ).

U geometrického plánu (GP) je to 100 m nové hranice, u zaměření podkladů pro projekt 1ha území.

Činnost za MJ v Kč MJ (měrná jednotka)
GP pro vyznačení budovy (popř. rozestavěné budovy) do KN 4 000 - 4 500,- celý objekt
GP pro rozdělení části pozemku 4 000 - 4 500,- 100 m nové hranice
GP pro rozdělení části pozemku s vytyčením hranice 4 500 - 5 500,- 100 m nové hranice
GP pro zřízení věcného břemene 3 500 - 4 000,- 100 m věcného břemene
vytyčení vlastnické hranice pozemku 4 000 - 4 500,- 100 m vytyč.hranice
vytyčení staveb před výstavbou 3 500 - 4 500,- celý objekt 
stabilizace bodu plastovým mezníkem 150,- 1 plastový mezník
zaměření podkladů pro projekt (polohopis a výškopis) 3 000 - 7 000,- 1 ha oblasti
minimální cena zakázky (zaměření pro projekt RD) od 3 000,- do 50 bodů
zaměření skutečného provedení stavby (rybník, komunikace, ...) dle typu stavby dle typu stavby
zaměření inženýrských sítí 3 000 - 5 000,- 100 m
zaměření přípojek inženýrských sítí u novostaveb od 3 500,- 100 m
stavebně technická dokumentace budov dle typu stavby dle typu stavby

Uvedené ceny jsou pouze orientační, neboť cena je závislá na mnoha faktorech. Konečná cena Vám bude sdělena po posouzení rozsahu, dostupných mapových podkladů, termínu zhotovení zakázky, konečného výstupu či přehlednosti území. Při větším počtu měrných jednotek a stálým zákazníkům poskytujeme slevy.