Odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí:    http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

Formuláře pro vklad do katastru nemovitostí:   http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE#formulare-resort